Bedre tyverisikring i Magasin

Bedre tyverisikring i Magasin
28. juni 2016 Jean Storgaard

Butikstyveri er et stort problem i Danmark. For at begrænse svindet har Magasin derfor indgået en aftale med SensorTek Security Systems om at sikre kædens varehuse mod tyveri

SensorTek har leveret og installeret nye varesikringsantenner til Magasins varehuse. Varesikringsantennerne suppleres af et UltraLink-system, så Magasin kan foretage manuelle logninger af alarmsystemerne. Dette betyder i praksis, at det kan registreres, hver gang en alarm går i gang. På denne måde kan tilfældene af menneskelige fejl nedbringes, da der nu kan skabes et overblik over fejlalarmer.

Forbedret kundeservice

For Magasin er formålet med de nye systemer ikke kun at sikre butikken bedre. De regner nemlig også med en forbedring af kundeservicen. De nye systemer skal nemlig være med til at sikre, at de ærlige kunder ikke bliver stoppet i udgangen eller risikerer at komme hjem med en alarm på deres nye indkøb. Varesikring er i dag så udbredt, at mange butikker varesikrer alle tænkelige varer med priser helt ned til få hundrede kroner. Derfor kan det ikke undgås, at en alarm bliver overset engang imellem. Dermed kan der opstå en ubehagelig situation for alle parter. Magasins nye investeringer skal være med til at nedbringe sådanne tilfælde.

Magasin har valgt at investere i UltraLink-systemer, da de mener, det traditionelle varesikringssystem ikke længere kan stå alene. Der skal være personale i området til at reagere på varesikringen, når der går en alarm. Med UltraLink-systemet kan vagterne i varehuset se, om der er usædvanligt mange alarmer ved en bestemt udgang for derefter at holde ekstra øje med denne. En anden fordel ved det nye system er, at Magasin kan få overblik over, hvor i varehusene der går flest alarmer, så det kan undersøges nærmere.

“Vi får et i dag et mere velfungerende varesikringssystem, hvor de enkelte antenner tilmed kan stå længere fra hinanden. Derudover forventer vi, at UltraLink-systemet kan hjælpe os med at blive bedre til at planlægge, så vi kan håndtere varesikringen bedre. Dermed bliver det i sidste ende en bedre oplevelse for vores kunder,” udtaler Lasse L. Mohrsen, Loss Prevention Manager i Magasin.

De traditionelle antenner holder stadig

Det traditionelle varesikringssystem er dog ifølge Lasse L. Mohrsen på ingen måde forældet. Magasin kan ikke undvære antennerne, da de er en vigtig del af både sikkerhed og bekæmpelse af svind. Antennerne har en præventiv effekt, og mange butikstyve bliver fortsat afsløret her. Systemet skal dog fungere i samspil med varehusenes øvrige sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. videoovervågning og butiksdetektiver og nu også UltraLink-systemer.

De nye antenner, som SensorTek har installeret, er fra Sensormatic, og de er ifølge Lasse L. Mohrsen den mest præcise detektion på markedet samtidig med, at der er færrest fejl fra elementer, som ikke er alarmer. “Her er vi tilbage ved kundeservicen, da antennernes præcise detektion har betydning for, hvor sikre vi er i vores sag, når vi vælger at stoppe personer, der sætter en alarm i gang,” siger Lasse L. Mohrsen.

Fremtidssikret

Mange danske butikker har på det seneste oplevet en tendens til, at professionelle butikstyve folieisolerer poser, lommer og tasker, så varesikringssystemet ikke kan “se” alarmerne. Magasin har derfor fået installeret metaldetektorer ved deres udgange, som reagerer på større metaloverflader. Når en metaldetektor registrerer noget usædvanligt, vil varehusets vagter få en diskret alarm i form af en vibrator, så de kan undersøge sagen. Sammen med videoovervågning kan de så finde ud af, hvad der er sket. Dette er ifølge Lasse L. Mohrsen meget brugbart, da der er mange gengangere: “Vi ser typisk, at mange professionelle tyve kommer igen flere gange samme dag. Hvis vi kan se på videoovervågningen, at den samme person går igennem hver gang, der er en alarm, så kan vi holde øje med vedkommende næste gang.”

For yderligere information kontakt venligst:

Bjarne Plahn, administrerende direktør, SensorTek Sikkerhed Danmark A/S, tlf: 70 27 57 97, e-mail: bp@sensortek.dk

Om Magasin

A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord er ejet af Debenhams med hovedkvarter i London. Debenhams er Storbritanniens næststørste kæde af stormagasiner og er noteret på børsen i London. .A/S Th. Wessel & Vett, Magasin du Nord er en kæde af stormagasiner med forretninger på Kongens Nytorv i København, Fields i København, i Lyngby, Rødovre, Odense og Aarhus. Koncernen havde i regnskabsåret 2011/12 en omsætning på 2,2 mia. kr.